Disclaimer

Echte koffie

Belegde broodjes

Turkse pizza’s

gekoelde dranken

Disclaimer voor https://www.koffie-loket.nl, laatst gewijzigd op 15 december 2022.
Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www. koffie-loket.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Koffie Loket. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koffie-loket is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Koffie-loket.nl.
Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Koffie Loket te mogen claimen of te
veronderstellen.
Koffie Loket streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Koffie Loket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Koffie, thee en  gekoelde frisdranken

Niet alleen lekkere trek, maar ook dorstig? Wij hebben een heel assortiment drinken.  Maar ook de lekkerste koffie.

Koffie Loket

Locatie

NS Station Purmerend Overwhere
J.M. Den Uylllaan 9
Purmerend
0299748128

Open

Maandag tot vrijdag: 7:00 – 18:00 uur
Ontbijt // Koffie// Broodjes // Wifi

Geverifieerd door MonsterInsights